Green Gas v České republice

Společnost DPB je zavedeným českým průkopníkem ve zpracování důlního metanu a jeho využívání. Nabízí povrchové a podzemní vrtné práce spolu s produkcí a distribucí důlního plynu. Se svým angažovaným týmem 400 lidí je společnost Green Gas DPB významnou provozní společností s mnohaletými zkušenostmi s výrobou energie z metanu v projektech týkajících se uhelných dolů ve střední a východní Evropě.

Green Gas, DPB, a.s. 

Rudé armády 637 

739 21 Paskov 

Česká republika 

T: +420 558 612 111 

F: +420 558 671 576 

E: dpb@dpb.cz
http://www.dpb.cz/