Karbonové kredity

Společnost Green Gas vidí zmírňování dopadů změny klimatu jako průmyslovou výzvu a přináší tradici inženýrské a provozní dokonalosti do obchodního segmentu, který není hlavním předmětem zájmu majitelů skládek odpadů a dolů.

Kombinací těchto odborných znalostí s naší znalostí Kjótského protokolu a dalších režimů výroby obnovitelné energie dokáže společnost Green Gas realizovat projekty na využívání metanu na základě mechanizmu čistého rozvoje (CDM) a společně zaváděných opatření (JI) Kjótského protokolu za účelem produkování emisních povolenek obchodovatelných za ekologickou energii. Ambicí společnosti Green Gas je rozvoj projektů na získávání emisních povolenek do projektů výroby energie, se ziskem pro všechny zúčastněné strany.

Příkladem hodnoty vytvořené úsilím našich zaměstnanců je skutečnost, že v samotném roce 2011 společnost Green Gas snížila emise CO2 v objemu odpovídajícímu přibližně jednomu milionu automobilů, přičemž byla vyrobena ekologická elektrická energie pro více než 200 000 domácností.