Profil společnosti

Green Gas International B.V. je mezinárodní organizace, která se specializuje na konverzi škodlivých emisí metanu z uhelných dolů, skládek odpadu a bioplynových stanic na čistou energii. Společnost Green Gas, založená v roce 2005, rychle rostla prostřednictvím přirozeného vývoje a řady fúzí a akvizic. Společnost Green Gas disponuje více než 50 lety mezinárodních zkušeností, jejichž výsledkem jsou plně integrovaná řešení světové třídy pro projekty týkající se důlního metanu a skládkového plynu. Společnost Green Gas provozuje kolem 40 projektů v rámci Evropy s kapacitou výroby elektrické energie okolo 110 MW a podporuje tak globální směrování k využívání obnovitelných zdrojů energie.

Oblasti zájmu se solidním tržním potenciálem je východní Evropa a Německo. Se strategií zaměřenou na realizaci hodnoty pro naše klienty prostřednictvím projektů výroby ekologické energie, společnost Green Gas neustále vyhledává nové zdroje plynu k rozvoji nebo optimalizaci. Interní know-how týkající se zpracování a využívání plynů ve spojení s rostoucí poptávkou po čistších palivech poskytuje vynikající základnu pro expanzi do nových projektů a trhů.
Náš tým mezinárodních expertů pochází z různých profesí a oborů, včetně hornictví, výroby energie, zpracování plynů, získávání emisních povolenek a ochrany životního prostředí. Společnost Green Gas International B.V. je registrována v Nizozemsku a má pobočky v Německu, České republice a Polsku. Společnost Green Gas úzce spolupracuje s neziskovými organizacemi, jako je Ekonomická komise OSN pro Evropu (UNECE), na snižování emisí metanu při těžbě uhlí a provozování skládek odpadu a na zvyšování bezpečnosti uhelných dolů.