Společnosti skupiny

Green Gas International B.V. Sídlo společnosti Green Gas v Amsterdamu, které koordinuje veškeré aktivity skupiny: strategie, podnikové finance, výnosy z emisních povolenek, řízení rizik, dodržování předpisů a marketing.

Česká republika: Green Gas DPB a.s.

Společnost DPB je zavedeným českým průkopníkem ve zpracování důlního metanu a jeho využívání. Nabízí povrchové a podzemní vrtné práce spolu s produkcí a distribucí důlního plynu. Se svým angažovaným týmem 400 lidí je společnost Green Gas DPB významnou provozní společností s mnohaletými zkušenostmi s výrobou energie z metanu v projektech týkajících se uhelných dolů ve střední a východní Evropě. Další informace najdete na webu www.dpb.cz

Green Gas Germany GmbH

Komerční a provozní pobočka zodpovědná za veškeré operace v západní Evropě s hlavním zaměřením na projekty týkající se uhelných dolů v západním Německu a projekty týkající se skládkového plynu a bioplynu v západní Evropě. S více než 30letou zkušeností v oblasti skládek odpadu a uhelných dolů společnost Green Gas Germany navrhla a nainstalovala více než 200 výroby energie po celém světě. S vlastním centrálním dispečinkem a nepřetržitým přísunem dat z jednotlivých závodů v reálném čase společnost Green Gas Germany poskytuje sledování a řízení 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a úspěšně tak provozuje výrobní závody po celém světě.